Canolfan Dechnoleg TWI (Cymru)

Mae Canolfan Dechnoleg TWI (Cymru) yn arbenigo mewn datblygu a chymhwyso’r dulliau Profi Annistrywiol diweddaraf. Mae’n darparu atebion byd go iawn wedi’u teilwra ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau megis awyrofod, petrocemeg, trafnidiaeth ffordd a rheilffordd, ynni a gofal iechyd. Ceir hyd i’w gyfleusterau yn y pentref Ymchwil a Datblygu gwerth miliynau lawer o bunnoedd ym Mharc Busnes Glannau’r Harbwr.

Mae’r technolegau profi yn cynnwys:

 • Profion uwchsain confensiynol a throchi
 • Profion uwchsain lefel uwch
 • Modelu ac efelychu
 • Radiograffeg ddigidol a ffilm
 • Radiograffeg microffocws
 • Tomograffeg gyfrifiadurol
 • Cerrynt trolif, gan gynnwys araeau ceryntau trolif
 • Thermograffi pwls
 • Canfod diffygion dan yr wyneb â laser (shearography)
 • Archwilio geometreg gymhleth â robotiaid ac yn awtomataidd
 • Datblygu meddalwedd gymhwyso unigryw
 • Archwilio cyfansoddion