Y Sefydliad Dur a Metelau (SaMI)

Cyfleuster mynediad agored yw SaMI, a sefydlwyd ym Mhrifysgol Abertawe i gyflwyno atebion ymarferol ac arloesol i’r diwydiant dur a metelau.

Y ffocws craidd yw cefnogi’r diwydiant gyda her datgarboneiddio trwy ddefnyddio cynnyrch a phrosesau â lefel is o garbon, lleihau allyriadau carbon, a chreu economi gylchol, gynaliadwy.

Mae SaMI yn cyflawni hyn trwy ddod â rhwydwaith o arbenigwyr academaidd ac arloeswyr diwydiannol ynghyd i greu partneriaethau ymchwil unigryw.

Dyma’r meysydd lle mae gan SaMI alluoedd ac arbenigedd penodol:

  • Profi a gwerthuso pwrpasol mewn amgylcheddau eithafoltion results
  • Datblygu cynnyrch a phroses graddfa beilot aloi ac ar i lawr arloesol ac effeithiol
  • Nodweddion cynnyrch
  • Dadansoddi lludded, toriadau ac aneliad
  • Profion integriti cynnyrch a phroses ar gyfer deunyddiau.