Cyfnewidfa Arloesedd

A new innovation partnership for the construction, digital, technology, engineering and manufacturing sectors, to facilitate purposeful collaboration and deliver economic benefit to local firms.

Mae CYFNEWIDFA ARLOESEDD CASTELL-NEDD PORT TALBOT yn dod â chwmnïau mawr a bach yn y dirwedd fusnes ranbarthol ynghyd, mewn ysbryd o gydweithredu a phartneriaeth, gyda’r bwriad o gryfhau cwmnïau lleol, mwyafu cyfleoedd economaidd a chreu sector arloesedd cynaliadwy ar gyfer Castell-nedd Port Talbot a’r rhanbarth ehangach. Drwy eich cyfranogiad mewn sgyrsiau a digwyddiadau, bydd aelodau’n cynyddu eich ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd, yn tyfu eich cysylltiadau lleol ac yn cynyddu’ch uchelgeisiau ar gyfer y tymor hir. Drwy gymryd rhan mewn sgyrsiau a digwyddiadau, bydd aelodau’n cynyddu eich ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd, yn tyfu eich cysylltiadau lleol ac yn gwella’ch uchelgeisiau ar gyfer y tymor hir.

Cynhelir Cyfnewidfa Arloesedd CNPT gan 4theRegion mewn partneriaeth â Chyngor Castell-nedd Port Talbot, ac fe’i hariennir gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU.

Bwriadwn gyflwyno rhaglen i chi sy’n cynnwys trafodaethau rhyngweithiol gyda busnesau lleol ynghylch pynciau, blaenoriaethau a chyfleoedd allweddol. Cofrestrwch drwy Eventbrite, ac e-bostiwch helen@4theregion.org.uk i drafod unrhyw un o’n digwyddiadau sydd ar ddod.

Podlediadau

Digwyddiadau Blaenorol

Os ydych wedi colli unrhyw un o’n digwyddiadau blaenorol, gallwch eu lawrlwytho yma:

Cyfnewidfa Arloesedd CNPT – Digwyddiad Lansio

Pan lansiwyd Cyfnewidfa Arloesedd CNPT, cafodd amrywiaeth o fusnesau gyfle i rannu eu profiadau, eu llwyddiannau a’u heriau diweddar a lleisio’u blaenoriaethau mwyaf i’r prosiect fynd i’r afael â hwy.

Cymorth Busnes ac Arloesedd

Roedd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar y cymorth busnes ac arloesedd sydd ar gael ar gyfer y sectorau arloesedd, peirianneg a gweithgynhyrchu, gan gynnwys cyfleoedd gan InnovateUK EDGE, Prifysgol Abertawe, PCYDDS, TownSq a SMART Innovation.

ABP a’r Weledigaeth ar gyfer Porthladdoedd y Dyfodol

Gwahoddwyd cwmnïau gweithgynhyrchu a pheirianneg o Gastell-nedd Port Talbot i ddigwyddiad gyda chwmni ABP i glywed am eu gweledigaeth “Porthladdoedd y Dyfodol” ar gyfer Port Talbot, gyda sesiwn Holi ac Ateb yn ei ddilyn.

Cyfleoedd Gweithgynhyrchu a Chadwyni Cyflenwi

Cewch glywed gan gwmnïau lleol sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau contractau, gan gynnwys Ynni Morol Cymru a The Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult a’u prosiect Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) yng Nghymru.

Beth yw diben Cyfnewidfa Arloesedd CNPT Castell-nedd Port Talbot?

A new innovation partnership for the construction, digital, technology, engineering and manufacturing sectors, to facilitate purposeful collaboration and deliver economic benefit to local firms.

Cyfleoedd cadwyni cyflenwi gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn

Cewch glywed gan y Weinyddiaeth Amddiffyn am eu hymrwymiad i gaffael mwy gan gyflenwyr y DU a chanfod sut gall eich busnes fod yn rhan o hyn.

Cymorth allforio a Chronfa Ffyniant Gyffredin

Yn ystod y sesiwn hon, ymunodd y Weinyddiaeth Amddiffyn, Grŵp ADS a DASA â ni i rannu eu profiad gyda chefnogi BBaChau i gael mynediad at gyfleoedd, awgrymiadau a chanllawiau caffael a sut y gall BBaChau gael mynediad at gyfleoedd caffael gyda’r sefydliadau hyn.