Ffeithiau Cyflym am CNPT

Population
0
Poblogaeth
(2021)
Brief Case Icon
0
Poblogaeth sy’n Gweithio (16-64 oed)
(Chwarter Mawrth 2021)
Internet icon
0 %
Cwmpas Band Eang Cyflym Iawn

Addysg

% yr oedolion sydd wedi cymhwyso ar lefel NQF 2 neu’n uwch (TGAU ac uwchben hynny)
Addysg 73.5%
% yr oedolion sydd wedi cymhwyso ar lefel NQF 4 neu’n uwch (TGAU ac uwchben hynny)
NQF 4 neu uwch 25.8%
Swansea University Logo
0
Is-raddedigion ac ôl-raddedigion sy’n cymhwyso
(Blwyddyn academaidd 2019-2020)
University of Wales Trinity St Davids Logo
0
Cymhwyster israddedig ac ôl-raddedig
(Blwyddyn academaidd 2019-2020)

Cyflogaeth

Piggy Bank Icon
£ 0
Cyflog Wythnosol Gros Cyfartalog
(2020)
Office Chair Icon
0
Busnesau Gweithredol
(2019)
Start up icon
0
Busnesau Newydd
(2019)

Trafnidiaeth

Car Icon

Prif Ffyrdd a Chludiant

M4 / A465

(M4 Jcts 38 – 43)
Train Icon

Gorsafoedd Rheilffordd ar y Brif Lein

Parcffordd Port Talbot a Gorsaf Castell-nedd

Port icon

Porthladd Agosaf

Port Talbot

llongau maint penrhyn hyd at 170,000 dwt
Airport Icon

Maes Awyr Rhyngwladol Agosaf

Caerdydd