Cysylltu â ni

Cysylltwch â'r Tîm Datblygu Economaidd

Tîm Datblygu Busnes

Mae gan y Tîm Datblygu Economaidd yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot hanes clodwiw o helpu buddsoddwyr a busnesau i wireddu eu huchelgais ar gyfer datblygiad a thwf yn y rhanbarth. Gadewch i ni wneud yr un peth i chi.

Y Tîm Datblygu Busnes
Eiddo ac Adfywio
CBSCNPT
Y Ceiau
Parc Ynni Baglan
Llansawel
Castell-nedd Port Talbot
SA11 2GG

business@npt.gov.uk
(01639) 686 835

Anfon neges atom ni