Wall Colmonoy

Grŵp peirianneg deunyddiau blaenllaw ar lefel fyd-eang

Wall Colmonoy

Busnes

Grŵp o gwmnïau peirianneg deunyddiau sy’n flaengar yn fyd-eang

Sector

Lleoliad

Margam, Port Talbot

Gwasanaethau Cefnogi CNPT

Cymorth Busnes

Grŵp peirianneg deunyddiau blaenllaw ar lefel fyd-eang yw Wall Colmonoy, sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu cynnyrch arwynebu a phresyddu, castiau, caenau a chydrannau wedi’u peiriannu ar gyfer awyrofod, moduron, cynwysydion gwydr, olew a nwy, mwyngloddio, pŵer ac ynni, a sectorau diwydiant eraill.

Daw enw’r cwmni o’r metalegwyr a ddatblygodd yr aloi cyntaf wynebgaled seiliedig ar nicel yn 1937 – Norman Cole a Walter Edmonds – a’r dyn a brynodd batent Colmonoy y flwyddyn ganlynol, A F Wall.

Symudodd y cwmni o America ei bencadlys yn Ewrop i Bontardawe yn 1969. Dros gyfnod o 50 mlynedd, mae’r cyfleuster wedi tyfu o 33,000 i 70,000 tr. sg. ac mae’n ymfalchïo mewn labordy cemeg ac Ymchwil a Datblygu sydd â’r cyfleusterau diweddaraf, a siop beiriannau lefel uwch.

Mae Dr Chris Weirman, Cyfarwyddwr Technegol, o’r farn y bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn chwarae rhan allweddol yng nghyswllt eu cynlluniau i’r dyfodol.

“We’re going into additive manufacturing and that’s potentially going to be the focus of our new division. It’ll require us to have a new installation here and having the council come on board and offer their expertise and assistance on how we would do that has been great.”

Dr Chris Weirman

Technical Director

Y Fantais Ranbarthol

Mae gweithgynhyrchu’n cyfrif am ryw 25% o’r cyfanswm allbwn, o gymharu â 10% yn y Deyrnas Unedig a 17% yng Nghymru. Mae 19.1% o’r boblogaeth waith leol yn gysylltiedig â gweithgynhyrchu, mwy na dwbl cyfartaledd y Deyrnas Unedig.

Mae Castell-nedd Port Talbot yn gartref i waith cynhyrchu dur integredig Tata Steel, cynhyrchydd dur gwreiddiol mwyaf y Deyrnas Unedig, sy’n gallu cynhyrchu bron 5 miliwn o dunelli o slabiau dur y flwyddyn.

Siaradwch ag arbenigwr rhanbarthol i archwilio’r cyfleoedd ar gyfer eich busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot.

(01639) 686 835